Paar bijzonderheden betreft Sri Lanka.

– er gaat extra aandacht komen op zoektochten ( hoe en wat nog nader te bepalen) in de landen waar Joustra misstanden heeft aangetroffen. Dus ook Sri Lanka.

-Geen financiële tegemoetkoming voor zoektochten. Blijft jammer

– “De commissie concludeerde dat de Nederlandse overheid nalatig is geweest in het tijdig treffen van maatregelen om misstanden tegen te gaan[…]
Voorgaande neemt overigens niet weg dat indien er in individuele gevallen sprake is geweest van onrechtmatigheden die aan de Staat kunnen worden toegerekend, geadopteerden zich hiermee tot mij kunnen wenden. Steeds wordt dan zorgvuldig gekeken naar eventuele aansprakelijkheid van de Staat. Ik beroep mij daarbij niet op verjaring.”
– voor onderstaand centrum kom 36,4 milj vrij voor 10 jaar
– dna databanken worden ook onderzocht door wodc mbt gebruik hiervan.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z23177&did=2021D49229

Inhoudelijke inrichting expertisecentrum interlandelijke adoptie en vervolgtraject | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Check ook onze Facebook-pagina