En dit zijn dus NIET de dna databanken waar de geadopteerden inschrijven om via hun dna bloedverwanten te vinden..

Aanbieders commerciële dna-tests voldoen vaak niet aan privacywetgeving

Bekijk dit op onze Facebook-pagina