stichting sri lanka-dna

Over de stichting

In contact brengen van geadopteerde kinderen en moeders in Sri Lanka, via DNA-onderzoek.

Sri lankaanse geadopteerden in Nederland

Slachtoffer door valse identiteitspapier

Geadopteerde Sri Lankanen in DNA- DAtabank

Sri Lankaanse AfstandsMoeders in DNA-Databank

geschiedenis

Na onderzoek van o.a het Nederlandse TV programma Zembla is aan het licht gekomen dat er veelvuldig is gefraudeerd rondom interlandelijke adopties.

Ruim twee derde van de ca. 3.500 in Nederland woonachtige geadopteerden uit Sri Lanka, hebben volgens onderzoek van Zembla valse identiteitspapieren.
Concreet betekent dit: dat het papieren spoor niet betrouwbaar is in een zoektocht naar je identiteit, naar je achtergrond.

Je achtergrond niet weten, dat is breder dan alleen het willen weten uit welk land je komt of wat je culturele achtergrond is, maar heeft ook betrekking op je gezondheid, bijvoorbeeld erfelijke ziektes en ook mentaal heeft dit zijn uitwerking.

Maar de fraude gaat verder dan alleen het niets weten van je achtergrond, het heeft er ook voor gezorgd dat er broer/zussen van elkaar gescheiden zijn.

Aan de andere kant staan Sri Lankaanse afstandsmoeders.
Doordat het stigma rondom het afstaan van kinderen vervaagt, durven steeds meer vrouwen kenbaar te maken dat zij  ook de dupe zijn geworden van de adoptie fraude.
Zij hebben in veel gevallen tegen hun wil hun kind afgestaan, ook zijn er gevallen waarvan de kinderen gestolen zijn en ter adoptie zijn aangeboden.

Deze Sri Lankaanse moeders zijn op zoek naar hun kinderen!

Stichting

Sri Lanka-DNA

Stichting Sri Lanka-DNA is opgericht als ondersteuning aan het project.
De stichting is geregistreerd onder het RSIN: 859143065

 

Ons bestuur bestaat uit:

Amanda Janssen | Voorzitter

Boudewijn van de Graaf | Penningmeester

Wendy Ridder | Secretaris

Het bestuur zal geen vergoedingen krijgen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting.

Lees hier het beleidsplan.

Toelichting op jaarrekening 2018

Dit jaar zijn we gestart met de stichting Sri Lanka-DNA. Het doel is om zoveel mogelijk moeders en kinderen te herenigen na adoptie. In de 80er jaren zijn er ca. 11.000 kinderen uit Sri Lanka geadopteerd. De moeders van deze kinderen hebben niet altijd vrijwillig deze kinderen afgestaan. Een groot aantal moeders is nu op zoek naar hun kinderen, maar er is in veel gevallen valse informatie aan de moeder verstrekt. Dat maakt hun zoektocht bijna onmogelijk. De enige kans die zij hebben, is om middels DNA onderzoek verwanten te vinden. In september van 2018 hebben we de eerste reis op eigen kosten gemaakt en 15 moeders kosteloos voorzien DNA kits. Tijdens deze reis hebben we ook een goed fundament kunnen leggen voor ons netwerk waar we in 2019 goed op verder kunnen bouwen.

Jaarrekening 2018

Beschrijving
Uitgaven
Beschrijving
Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2018
€0,-
Inkoop DNA kits
€3502,97
Opbrengsten uit verkoopactiviteiten
€4491,86
Verzendkosten
€373,07
Oprichtingskosten
€345,-
Logokosten
€157,30
Website kosten
€76,24
Kosten Reis Sri Lanka*
€0,-
Totaal Inkomsten
€4491,86
Totaal Uitgaven
€4378,34
Eindsaldo
31-12-2018
€113,52
* uit eigen middelen betaald

Toelichting op jaarrekening 2019

We begonnen ons jaar goed door de lancering van onze website naast onze facebook community. In 2019 hebben 3 sponsors aan ons verbonden. In het voorjaar hebben we een campagne gevoerd  in Sri Lanka met flyers om meer bekendheid te geven aan ons project om DNA kits kosteloos te voorzien aan moeders die hun kind zoeken. In de zomer hebben we een bijeenkomst gehouden voor geadopteerden om hen te helpen met hun zoektocht. In het najaar een ophaalpunt voor DNA kits voor moeders en geadopteerden opgezet in Sri Lanka. We hebben 15 moeders voorzien van DNA kits. Al met al een succes vol jaar met goede vooruitzichten voor de plannen van 2020.

Jaarrekening 2019

Beschrijving
Uitgaven
Beschrijving
Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2019
€113,52
Inkoop DNA kits
€4.497,28
Opbrengsten uit verkoopactiviteiten
€6.775,16
Algemene kosten
€928,29
Sponsoring
€11.720,23
Verzendkosten
€588,53
Marketing- en publiciteitskosten
€1.639,25
Project DNA Moeders Sri Lanka
€1.621,39
Beheer en administratiekosten
€166,68
Totaal Inkomsten
€18.608,91
Totaal Uitgaven
€9.442,12
Eindsaldo
31-12-2019
€9.166,79

Help mee!

Vind jij het ook belangrijk dat geadopteerden hulp krijgen bij de zoektocht naar hun identiteit?

Meld je dan nu aan als vrijwilliger. Op dit moment zoeken we mensen die fondsen willen werven.

Agenda

Mei 2019

Start campagne Draat by Bert Plantagie

22 Juni 2019

Bijeenkomst "Wegwijs in je dossier & uitleg zoekmogelijkheden in Sri Lanka

September 2019

2e reis naar Sri Lanka: 100 families in de DNA databank

 

Handige gegevens

Telefoonnummer: 06-84087754
Email: [email protected]
KvK: 72530502
Bankrekeningnummer: NL14TRIO 0379 5441 99
T.n.v.: Stichting Sri Lanka-DNA