En weer een uitzending van Zembla over adoptiefraude. De vierde al! Omdat onduidelijk is of de overheid haar verantwoordelijkheid neemt is de media-aandacht hard nodig, want het duurt en het duurt en het duurt maar voordat de overheid echt iets gaat doen.

Onder de naam Sri Lanka-DNA helpen wij vanuit Nederland al ruim 3 jaar geadopteerden en biologische families om elkaar te vinden. De tijd dringt, want de moeders worden ieder jaar ouder. Elke dag, week, maand en jaar neemt de kans af om families te herenigen. En zeker nu corona ons allemaal in de greep houdt. Zelf afreizen lukt al maanden niet meer, dus we hebben onze lokale partners ingeschakeld om te zorgen dat de biologische ouders worden gevonden. Dat kost geld.

Moeders die zoeken naar hun geadopteerde kinderen worden geholpen door onze mensen. De moeders staan DNA af en daardoor neemt de kans toe dat geadopteerden een match vinden via de DNA databank. Dat kost geld.

Sinds deze zomer lukt het om iedere maand ongeveer 10 moeders te vinden die hun kind hebben afgestaan. Tot aan deze maand (december) hebben we in totaal honderd moeders kunnen helpen.

Ondertussen wordt de rij met moeders die hun kind zoeken steeds langer, maar we hebben een tekort aan middelen om die moeders te helpen. Daarom vragen wij u hulp om moeders en kinderen weer samen te brengen. Elke euro telt.