stichting sri lanka-dna

Over de stichting

“In alles wat wij doen willen wij verbinden. Dit doen we door het inzetten van onze kennis, ervaring en netwerk in zowel Europa als Sri Lanka. Wij helpen om hereniging tussen biologische ouders en geadopteerde mogelijk te maken.” – Amanda

Ons bestuur bestaat uit:

Wendy Ridder
Secretaresse

‘Ik ben hier alleen’ Lees het verhaal van Wendy

Amanda Janssen
Voorzitter

‘Als je papieren niet kloppen, is DNA-onderzoek je enige kans’ Lees het verhaal van Amanda

Boudewijn van de Graaf
Penningmeester

‘’Ik weet hoe het is om naar je kind te verlangen” Lees het verhaal van Boudewijn

In contact brengen van geadopteerde kinderen en moeders in Sri Lanka via DNA-onderzoek.

aantal kinderen geadopteerd vanuit Sri Lanka

Sri lankaanse geadopteerden in Nederland

Slachtoffer door valse identiteitspapier

Geadopteerde Sri Lankanen in DNA- DAtabank

Sri Lankaanse AfstandsMoeders in DNA-Databank

Matches via sri lanka Dna!

Achtergrond van Sri Lanka DNA

Na onderzoek van het Nederlandse TV programma Zembla is aan het licht gekomen dat er veelvuldig is gefraudeerd rondom interlandelijke adopties.

Ruim twee derde van de ca. 3.500 in Nederland woonachtige geadopteerden uit Sri Lanka, hebben volgens onderzoek van Zembla valse identiteitspapieren.
Concreet betekent dit: dat het papieren spoor niet betrouwbaar is in een zoektocht naar je identiteit, naar je achtergrond.

Je achtergrond niet weten, dat is breder dan alleen het willen weten uit welk land je komt of wat je culturele achtergrond is, maar heeft ook betrekking op je gezondheid, bijvoorbeeld erfelijke ziektes en ook mentaal heeft dit zijn uitwerking.

Maar de fraude gaat verder dan alleen het niets weten van je achtergrond, het heeft er ook voor gezorgd dat er broer/zussen van elkaar gescheiden zijn.

Aan de andere kant staan Sri Lankaanse afstandsmoeders.
Doordat het stigma rondom het afstaan van kinderen vervaagt, durven steeds meer vrouwen kenbaar te maken dat zij  ook de dupe zijn geworden van de adoptiefraude.
Zij hebben in veel gevallen tegen hun wil hun kind afgestaan, ook zijn er gevallen waarvan de kinderen gestolen zijn en ter adoptie zijn aangeboden.

Oplossing: DNA-Onderzoek

Omdat er aan 2 kanten slachtoffers zijn gevallen is de animo om familie te zoeken groot.

Als de adoptiepapieren niet kloppen, moet er via een andere weg mogelijke familie worden vastgesteld.
Dit doen we via een DNA databank.
De grootste kans op een hereniging is als het DNA van afstandsmoeder en adoptiekind in dezelfde databank zitten.

Sri Lanka-DNA heeft een overeenkomst gesloten met het bedrijf Family Tree DNA.
Family Tree DNA heeft al jarenlange ervaring en kennis op het gebied van verwantschap onderzoek, ook onder geadopteerden.
Family Tree DNA faciliteert verwantschap onderzoek en zal ons voorzien van materiaal ( DNA kits) en hun expertise.

Beide kanten verdienen zorg en aandacht

Daarom is het van belang DNA-onderzoek voor beide groepen, voor afstandsmoeders en geadopteerden, te faciliteren en begeleiden.

Om zo de kans op het vinden van familie zo groot mogelijk te maken.

Stichting

Sri Lanka-DNA

Stichting Sri Lanka-DNA is opgericht als ondersteuning aan het project.
De stichting is geregistreerd onder het RSIN: 859143065

Het bestuur zal geen vergoedingen krijgen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de stichting.

Lees hier het beleidsplan. 

Toelichting op jaarrekening 2021

2021, het 2e jaar Covid19. Opnieuw een samenleving die zichzelf telkens opnieuw moet uitvinden – wij dus ook.
Het reizen naar Sri Lanka is opnieuw lastig door de verschillende beperkingen. Ook onze lokale contactpersonen hebben een deel van het jaar werkeloos (lockdown) thuis moeten zitten waar een aantal activiteiten vertraging opliepen of moesten worden uitgesteld.

Gelukkig hebben we toch wel veel activiteiten kunnen doen:
het lanceren van de Engelstalige sectie op onze website; we krijgen steeds meer vragen van geadopteerden uit het buitenland die nu goed geïnformeerd worden 4 online bijeenkomsten met onze achterban over verschillende thema’s: o.a. psychosociale ondersteuning, juridisch advies Diverse gesprekken met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het oprichten van een Landelijk Expertisecentrum voor geadopteerden; Deze gesprekken hebben in 2021 geleidt tot toekenning van subsidie voor onze organisatie een gesprek met de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland – ze draagt ons en onze achterban een zeer warm hart toe, we zullen in de toekomst gebruik mogen maken van de ambassade als een stukje ‘thuis’ het verbinden van geadopteerden en biologische familie gaat ondertussen onverminderd door. Eind 2021 hadden we 40 ‘matches’ – families die elkaar weer gevonden hebben en een kans hebben om een duurzame relatie op te bouwen met elkaar het bestuur is begonnen met een (online) taalles Sinhala, een noodzakelijke stap om in Sri Lanka meer voor elkaar te kunnen krijgen start van een nieuw project: Sweet scent of Sri Lanka – een kookboek met verhalen van biologische moeders én een groot aantal Sri Lankaanse recepten; release datum richting eind 2022 * en van uitstel komt…. geen afstel wat ons betreft. Het opzetten van een reconnecting home in Sri Lanka is vertraagd door Covid; We hopen dat het lukt om dit in 2023 te realiseren!


Op naar een nieuw jaar: 2022, ons 5 jarig jubileum, en onze eerste fysieke stap voor het reconnecting home word gezet deze zomer!

Jaarrekening 2021

Beginsaldo 1-1-2021 €   9.024,96  
Opbrengst uit verkoopactiviteiten €   6.431,72Inkoop DNA kits €   5.763,57
Sponsoring €   5.585,00Verzendkosten €   1.162,59
Subsidie € 27.500,00Marketing- en publiciteitskosten €   2.678,95
  Training/opleiding bestuur €   1.057,50
  Project kosten € 12.307,73
  Beheer en administratiekosten €   1.647,22
Totaal € 48.541,68Totaal € 24.617,56
  Eindsaldo 31-12-2021 € 23.924,12

Toelichting op jaarrekening 2020

2020, het jaar van alles gaat anders – Covid19 doet zijn intrede. Eind april zouden we een georganiseerde reis maken met geadopteerden naar Sri Lanka om hen te helpen zoeken naar hun biologische familie. Alles was geregeld, tickets geboekt en toen ging het niet door. We hebben gelukkig onze reissom retour gekregen. We hebben opnieuw drie nieuwe sponsoren aan ons weten te verbinden. Daar zijn we heel erg blij mee!

Wat ging er dan wel ‘gewoon’ door? We hebben ons netwerk in Sri Lanka weten uit te breiden. Onze website is vernieuwd en eindelijk volwassen geworden. Al onze activiteiten zijn hier nu goed beschreven, maar ook veel context over zoektochten, DNA testen, ervaringsverhalen en nog veel meer. Onze activiteiten krijgen steeds meer een internationaal karakter. We hebben ook geadopteerden geholpen uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Zwitserland, België, Frankrijk en Australie.

In augustus zijn we met behulp van onze lokale contactpersonen een campagne gestart ’10 moeders per maand’. Doel was in de 2e helft van 2020 om 50 moeders te voorzien van DNA kits, we hebben er 45 weten te realiseren. Een fantastisch resultaat, in een paar maanden tijd een verdubbeling van het aantal moeders in de DNA databank; De tweede match via de DNA databank – een moeder met een geadopteerde in Australie.

We hebben meerdere gesprekken gevoerd met de overheid en een plan in gediend om het proces van zoeken te versnellen: Het reconnecting home platform. In 2021 gaan we hier de eerste resultaten van zien!

Jaarrekening 2020

Beginsaldo 1-1-2020 €     9,166.79
Opbrengst uit verkoopactiviteiten €     5,647.54Inkoop DNA kits €     4,697.87
Sponsoring €     3,679.75Verzendkosten €          770.51
Marketing- en publiciteitskosten €     2,524.63
Project DNA moeders Sri Lanka €          609.50
Beheer en administratiekosten €          866.61
Totaal €  18,494.08Totaal €     9,469.12
Eindsaldo 31-12-2020 €     9,024.96

Toelichting op jaarrekening 2019

We begonnen ons jaar goed door de lancering van onze website naast onze facebook community. In 2019 hebben 3 sponsors aan ons verbonden. In het voorjaar hebben we een campagne gevoerd  in Sri Lanka met flyers om meer bekendheid te geven aan ons project om DNA kits kosteloos te voorzien aan moeders die hun kind zoeken. In de zomer hebben we een bijeenkomst gehouden voor geadopteerden om hen te helpen met hun zoektocht. In het najaar een ophaalpunt voor DNA kits voor moeders en geadopteerden opgezet in Sri Lanka. We hebben 15 moeders voorzien van DNA kits. Al met al een succes vol jaar met goede vooruitzichten voor de plannen van 2020.

Jaarrekening 2019

Beschrijving
Uitgaven
Beschrijving
Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2019
€113,52
Inkoop DNA kits
€4.497,28
Opbrengsten uit verkoopactiviteiten
€6.775,16
Algemene kosten
€928,29
Sponsoring
€11.720,23
Verzendkosten
€588,53
Marketing- en publiciteitskosten
€1.639,25
Project DNA Moeders Sri Lanka
€1.621,39
Beheer en administratiekosten
€166,68
Totaal Inkomsten
€18.608,91
Totaal Uitgaven
€9.442,12
Eindsaldo
31-12-2019
€9.166,79

Toelichting op jaarrekening 2018

Dit jaar zijn we gestart met de stichting Sri Lanka-DNA. Het doel is om zoveel mogelijk moeders en kinderen te herenigen na adoptie. In de 80er jaren zijn er ca. 11.000 kinderen uit Sri Lanka geadopteerd. De moeders van deze kinderen hebben niet altijd vrijwillig deze kinderen afgestaan. Een groot aantal moeders is nu op zoek naar hun kinderen, maar er is in veel gevallen valse informatie aan de moeder verstrekt. Dat maakt hun zoektocht bijna onmogelijk. De enige kans die zij hebben, is om middels DNA onderzoek verwanten te vinden. In september van 2018 hebben we de eerste reis op eigen kosten gemaakt en 15 moeders kosteloos voorzien DNA kits. Tijdens deze reis hebben we ook een goed fundament kunnen leggen voor ons netwerk waar we in 2019 goed op verder kunnen bouwen.

Jaarrekening 2018

Beschrijving
Uitgaven
Beschrijving
Uitgaven
Beginsaldo 01-01-2018
€0,-
Inkoop DNA kits
€3502,97
Opbrengsten uit verkoopactiviteiten
€4491,86
Verzendkosten
€373,07
Oprichtingskosten
€345,-
Logokosten
€157,30
Website kosten
€76,24
Kosten Reis Sri Lanka*
€0,-
Totaal Inkomsten
€4491,86
Totaal Uitgaven
€4378,34
Eindsaldo
31-12-2018
€113,52
* uit eigen middelen betaald

Hulp nodig?

Kom je er niet helemaal uit? Sri Lanka DNA helpt je graag bij je zoektocht en DNA matching.

Handige gegevens

Telefoonnummer: 06-84087754
Email: info@srilanka-dna.org
KvK: 72530502
Bankrekeningnummer: NL14TRIO 0379 5441 99
T.n.v.: Stichting Sri Lanka-DNA

Blijf up-to-date:

Facebook Open Pagina

Voor al ons laatste nieuws

Facebook Besloten Pagina

Exclusief voor geadopteerden uit Sri Lanka

LinkedIn

Voor zakelijk nieuws