Soms gaat de tijd zo snel dat ik vergeet om te vertellen waar we mee bezig zijn. Deze week is het druk geweest met nieuwe aanvragen van mensen die hulp willen in hun zoektochten. Ook was vanochtend leuk op staan. In de mail stond dat er weer 2 matches waren. Heerlijk opstaan 😀.

Op persoonlijk gebied, ben ik bezig met de afwikkeling van de herroeping van mijn adoptie.

25 januari was de zitting en op 22 februari is de tussenbeschikking binnen gekomen.

Voor mij is dit hele proces een rare gewaarwording. Bij het opvragen van mijn documenten kwam ik er achter dat ik eigenlijk helemaal geen Amanda Janssen heet. Maar Amanda Ranjani Janssen. Zo is het in de documentatie van Sri Lanka terug gevonden.

Wat ook nog een punt is, is dat je in Nederland niet zonder geslachtsnaam mag zijn. Als ik mijn adoptie herroep dan verval ik terug op mijn Sri Lankaanse gegevens. Maar daar staat geen achternaam op. En achternaam is verplicht in Nederland.

Hoe meer ik in de documentatie verdiep hoe meer ik zie hoe verknipt het is.

De Nederlandse rechtbank neemt de documentatie uit mijn dossier voor waar aan. Terwijl ík weet dat daar geen hout van klopt. Dus op alle fronten intensief.

Als het goed is word er in april definitief een vonnis uitgesproken.

En hoop ik dat ik dit achter me kan laten.

Terugkomend op deze ochtend, daar doen we het voor. Super gevoel geeft dat

Wat minder is dat we eigenlijk op het verkeerde paard gewed hebben. Afgelopen jaren zijn we in gesprek geweest met overheid/ministerie V&J.

Het laatste traject waar we aan deelgenomen hebben was input geven voor het oprichten van het expertisecentrum.

Dat traject is vorig jaar juni afgerond en het centrum zou het bestaande aanbod hulp voor geadopteerden gaan versterken. Een doel waar we helemaal achterstaan. Met onze input hoopten we dat er gerichte hulp zou komen, gericht op waar de meeste behoefte ligt.

Helaas is onze input verzeild geraakt in een soort Pick&Mix spel. Waarbij input zo is verandert dat het nergens meer hout snijd.

Er is in de subsidiestroom een stuk opgenomen over rootsreizen.

Uiteraard is het behoorlijk aan banden gelegd;minimaal 5 geadopteerden, geen individuele financiele tegemoetkoming, geen dna kit etc. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0047326/2022-10-20)

Ook mogen wij niet vergoed worden voor ons werk dat we doen.

Wij vinden nog steeds dat een geadopteerde niet de financiële last moet dragen van de puinhoop waar ze in verzeild zijn geraakt buiten hun toedoen.

Onze dienstverlening is altijd gratis geweest en dat willen we graag zo houden.

Kortom er zitten behoorlijk wat uitdagingen in.

We zijn nu bezig met ons meerderjarig programma ontwikkelen.

Want wij merken ook wel dat het nu toch ook wel weer op “ons” neerkomt.

In april gaan we online bijeenkomsten organiseren en in juni ook weer fysieke bijeenkomsten.

Allemaal gebouwd rondom dossiers, zoektochten incl psychosociale begeleiding. Zodat mensen die dit proces in gaan, of ze nu wel of niet iemand vinden, goed uit deze reis en ervaring komen.

Ook merken dat er te weinig is voor mensen die wel hebben gevonden. Vaak kampen zij ook met veel vragen en zijn ze zoekende hoe het nu verder moet. Ondanks dat ik niet zelf gevonden heb, willen we ons hier meer voor inzetten.

Afhankelijk van de opkomst en de behoeftes, hopen we al in de zomer wat voorwerk te kunnen gaan doen in Sri Lanka voor mensen die zich aanmelden voor zoektochten.

Zodra wij het programma helder hebben, zal ik het hier posten.

Amanda